Jak działa kompensator mocy biernej?

Jak działa kompensator mocy biernej?

Obecnie jednym z najbardziej palących problemów w produkcji jest problem oszczędzania energii. Faktem jest, że w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną potrzebna jest nie tylko energia czynna, ale także bierna.

Konieczność oszczędności energii

Energia czynna jest przekształcana w użyteczne działania, na przykład termiczne, mechaniczne lub dowolne inne. Z kolei energia bierna jest przekształcana w energię pola magnetycznego, a więc marnowana na próżno. Na tej podstawie część energii elektrycznej pozostaje niewykorzystana, ale nadal trzeba za nią zapłacić. Jednak nie jest to jedyny powód, by myśleć o oszczędzaniu energii i jak potrzebna jest kompensacja mocy biernej. Obecność energii biernej wpływa odpowiednio na odchylenie napięcia w sieci, pośrednio wpływa na przekrój przewodów i moc transformatorów. Kondensatory do kompensacji mocy biernej pomagają zrekompensować tego rodzaju problemy w celu kompensacji mocy biernej.

Jak to wpływa na zużycie energii?

Kondensator mocy biernej pomaga zminimalizować moc bierną, co ostatecznie prowadzi do oszczędności kosztów energii elektrycznej, a także pośrednio pomaga zmniejszyć inne koszty związane z energią elektryczną. Kondensator energetyczny pomaga też zachować pewien bilans mocy. Oznacza to, że energia musi być wytwarzana tyle, ile zostanie zużyta później. Ważnym elementem tej równowagi jest po prostu energia bierna. Kompensator mocy biernej, pozwala uniknąć strat energii biernej bez zakłócania bilansu mocy. Minimalizacja strat energii jest szczególnie ważna w przypadku dużych przedsiębiorstw, w których ilości zużywanej energii elektrycznej są bardzo duże.